CENNIK

PRZEDSZKOLE

Pakiet KOMFORT – proponujemy pełną opiekę nad dzieckiem, w wymiarze nie przekraczającym 25 godzin tygodniowo. W ramach tych godzin można indywidualnie rozplanować tygodniowy grafik obecności dziecka w placówce (np. 5 dni w tygodniu po 5 godzin lub 3 dni w tygodniu po 8 godzin).

Pakiet MAXI – całodniowa opieka, 5 dni w tygodniu, w godzinach 7.30-17.30.

Całodzienne wyżywienie, w cenie 17 zł /dzień, jest dostarczane przez starannie wyselekcjonowaną firmę cateringową i zawiera: śniadanie, II śniadanie, zupę, drugie danie, podwieczorek

Opłata edukacyjna wynosi 700 zł – jest to jednorazowa, bezzwrotna opłata gwarantująca miejsce w placówce przeznaczona na ubezpieczenie NNW za pierwszy rok szkolny, koszty rekrutacyjne oraz koszty administracyjne przez cały okres uczęszczania dziecka do placówki.

Opłata roczna wynosi 900 zł – jest to coroczna, opłata za materiały dydaktyczne (w tym podręczniki), plastyczne, organizację aktywności kulturalnych oraz obowiązkowe ubezpieczenie dziecka od NNW.

Czesne obejmuje wszystkie zajęcia wpisane do tygodniowego planu dnia.

Dodatkowe zniżki i opłaty:

zniżka 10% od ceny czesnego na drugie dziecko. Zniżka ta obowiązuje tylko przez okres opieki nad dwojgiem rodzeństwa w placówce
po wykorzystaniu godzin z pakietu KOMFORT naliczamy opłatę w wysokości 30 zł za każdą dodatkową godzinę, spędzoną przez dziecko, w placówce
po godzinie 17.30 obowiązuje dodatkowa opłata, w wysokości 100 zł, za każdą rozpoczętą godzinę opieki

Oferujemy państwu pakiety:
KOMFORTdo 25 godz. tygodniowo 1326 zł
MAXIpełen wymiar godzinowy 1437 zł
Call Now Button