Pani Agnieszka – dyrektor, nauczyciel wychowawca

Ukończyłam studia na kierunku Pedagogika wczesnoszkolna z logopedią w Wyższej Szkole Społeczno-Ekonomicznej w Gdańsku. Ukończyłam także studia podyplomowe w zakresie przygotowania pedagogicznego oraz Terapię Pedagogiczną uzyskując tytuł magistra.

Posiadam kwalifikacje do pracy terapeutycznej z dziećmi jako nauczyciel terapeuta, co upoważnia mnie do pracy w placówkach, w których prowadzona jest pomoc psychologiczno-pedagogiczna (np. w formie zajęć korekcyjno-kompensacyjnych). Ukończyłam również różne szkolenia dla nauczycieli, np. Edukacja globalna dla najmłodszych, kurs nauczyciela Montessori, zdobywając tym samym większą wiedzę do pracy z dziećmi. Posiadam również kurs pierwszej pomocy.

W latach 2000-2010 mieszkałam w Hiszpanii zdobywając doświadczenie w kontaktach z dziećmi, a zarazem rozwijając swoje zdolności językowe. Od 2010 roku pracuję jako wychowawca przedszkolny.

Staram się wzbudzić zainteresowanie dzieci otaczającym je światem i wspierać ich zdolności językowe. Przez cały dzień komunikuję się z dziećmi w języku hiszpańskim bawiąc się z nimi i przekazując im swoją wiedzę o kulturze i zwyczajach tego kraju. Wobec dzieci staram się być przyjazna i życzliwa a zarazem konsekwentna i wymagająca. Prywatnie jestem mamą 15-letniego Davida.