Monika Chaberska i Magdalena Dobrzyńska – psycholog, trener

Ukończyłyśmy  studia magisterskie na kierunku psychologia  na Uniwersytecie SWPS w Sopocie.

Obecnie pracujemy w duecie prowadząc zajęcia psychoedukacyjne dla dzieci i młodzieży. 

Naszą ideą jest dokształcanie, uświadamianie jak ważne i potrzebne w codziennym życiu są kompetencje miękkie.

Współpracujemy z firmą ODN REWERS, w której prowadzimy szkolenia z umiejętności społecznych dla Nauczycieli na terenie województwa pomorskiego. Dodatkowo współpracujemy z Małopolskim Centrum Profilaktyki – gdzie prowadzimy warsztaty profilaktyczne dla dzieci i młodzieży. Tematy poruszane to: uzależnienia, przemoc i  agresja, oraz propagowanie zdrowego stylu życia.