Pani Agnieszka – dyrektor, nauczyciel wychowawca

Ukończyłam studia na kierunku Pedagogika wczesnoszkolna z logopedią w Wyższej Szkole Społeczno-Ekonomicznej w Gdańsku. Ukończyłam także studia podyplomowe w zakresie przygotowania pedagogicznego oraz Terapię Pedagogiczną uzyskując tytuł magistra.

Posiadam kwalifikacje do pracy terapeutycznej z dziećmi jako nauczyciel terapeuta, co upoważnia mnie do pracy w placówkach, w których prowadzona jest pomoc psychologiczno-pedagogiczna (np. w formie zajęć korekcyjno-kompensacyjnych). Ukończyłam również różne szkolenia dla nauczycieli, np. Edukacja globalna dla najmłodszych, kurs nauczyciela Montessori, zdobywając tym samym większą wiedzę do pracy z dziećmi. Posiadam również kurs pierwszej pomocy.

W latach 2000-2010 mieszkałam w Hiszpanii zdobywając doświadczenie w kontaktach z dziećmi, a zarazem rozwijając swoje zdolności językowe. Od 2010 roku pracuję jako wychowawca przedszkolny.

Staram się wzbudzić zainteresowanie dzieci otaczającym je światem i wspierać ich zdolności językowe. Przez cały dzień komunikuję się z dziećmi w języku hiszpańskim bawiąc się z nimi i przekazując im swoją wiedzę o kulturze i zwyczajach tego kraju. Wobec dzieci staram się być przyjazna i życzliwa a zarazem konsekwentna i wymagająca. Prywatnie jestem mamą 15-letniego Davida.

Pani Malwina – nauczyciel wychowawca

Jestem absolwentką Ateneum Szkoły Wyższej w Gdańsku. Ukończyłam studia pierwszego stopnia z Filologii Angielskiej, studia drugiego stopnia z Pedagogiki Zintegrowanej Wczesnoszkolnej Edukacji oraz studia podyplomowe w zakresie przygotowania pedagogicznego.

Z językiem angielskim mam do czynienia od 5 roku życia. Zainspirowana słownikiem obrazkowym podarowanym na Gwiazdkę zapragnęłam uczyć się języków obcych- najpierw angielskiego, kilka lat później niemieckiego, a następnie hiszpańskiego. Z przedszkolakami prowadzę m.in. zajęcia z jezyka angielskiego w oparciu o metodę jolly phonics rozwijające naukę czytania i pisania.

Nauczycielką chciałam być odkąd pamiętam. W  2013 roku spełniłam swoje marzenie i zaczęłam pracę w tym zawodzie- najpierw z młodzieżą, a następnie z przedszkolakami.

Jestem osobą bardzo optymistycznie nastawioną do życia, co codziennie staram się pokazywać w swojej pracy.

Oprócz języków obcych moim hobby są muzyka, śpiew i taniec.

Pani Paulina – nauczyciel wychowawca

Studiuję Pedagogikę Wczesnej Edukacji na Uniwersytecie Gdańskim. Posiadam kurs opiekuna dziennego oraz kurs pierwszej pomocy.

Moje wcześniejsze doświadczenia wiążą się z byciem wolontariuszką  i działalnością w klubie dziecięcym. Praca z dziećmi daje mi dużo satysfakcji i radości, motywuje do zdobywania wiedzy i kwalifikacji, aby być kompetentnym pedagogiem, który sprosta wymaganiom najmłodszych.

Pani Angelika – nauczyciel wychowawca

Jestem studentką drugiego roku na Uniwersytecie Gdańskim. Studiuję  psychologię, dziedzinę nauki, która już od najmłodszych lat bardzo mnie fascynowała. Poza tym, uwielbiam spędzać swój czas z dziećmi. Bardzo lubię te malutkie pociechy i z wzajemnością. Od najmłodszych lat mam kontakt z dziećmi. Opiekowałam się niemowlakami, przedszkolakami jak i  dziećmi w wieku szkolnym. Jestem osobą komunikatywną, potrafię się dostosować do każdej powierzonej mi opieki. Na pewno zawsze staram się o to, by dziecko czuło się w mojej obecności swobodnie, a przede wszystkim bezpiecznie. Potrafię zorganizować czas w taki sposób by nikomu się nie nudziło. Jestem osobą kreatywną i często wymyślam zabawy które uczą i jednocześnie bawią. Praca z dziećmi to dla mnie czysta przyjemność. Jestem osobą młodą, odpowiedzialną, ciepłą i troskliwą. Łatwo nawiązuje kontakt z dziećmi oraz dążę do tego by się rozwijały i były szczęśliwe.

Pani Dominika – nauczyciel wychowawca

Jestem studentką studiów licencjackich na kierunku Wczesna edukacja z oligofrenopedagogiką na Pomorskiej Wyższej Szkole Nauk Stosowanych w Gdyni. Ukończyłam kurs opiekuna w żłobku, który pozwala mi na pracę z dziećmi. Jestem w trakcie odbywania kursu „Kształtowanie kompetencji kluczowych dzieci w wieku przedszkolnym”. Posiadam certyfikat ukończenia kursu pierwszej pomocy.

W pracy z dziećmi najbardziej cenię ich szczerość oraz radość z poznawania otaczającego świata. Ogromną satysfakcję sprawia mi każdy postawiony przez dziecko krok, nowo poznane słowo, piosenka czy wspólnie przeczytana bajka.

Pani Sylwia – nauczyciel wychowawca

Ukończyłam studia w Wyższej Szkole Nauk Stosowanych z Filologii Angielskiej. Studia uzupełniłam kursem metodologicznym w zakresie nauczania języka angielskiego. Ukończyłam również studia pedagogiczne na Uniwersytecie Warmińsko Mazurskim na wydziale Pedagogika Wychowania Artystycznego. Jestem po szkoleniu dla nauczycieli Edukacja globalna dla najmłodszych. Posiadam również nauczyciela Montessori- program przedszkolny oraz kurs pierwszej pomocy.

Doświadczenie w pracy z dziećmi zdobywam od wielu lat pracując w językowej placówce 4Kids. Praca z dziećmi daje mi dużo satysfakcji. Uważam, że uczenie dzieci obcego języka od wczesnego dzieciństwa jest najlepszym czasem na rozwijanie ich umiejętności językowych. W mojej pracy z dziećmi staram się zakrzewić w nich długotrwałą miłość do nauki. Podczas mojej pracy jako nauczyciel pokazuję dzieciom, że nauka języka może dawać dużo radości.

Pani Ilona – nauczyciel wychowawca

Jestem studentką czwartego roku psychologii, na Uniwersytecie Gdańskim. Posiadam również wykształcenie w kierunku opiekuna dziennego. Swoje doświadczenie w pracy z dziećmi zdobyłam, będąc nianią oraz w pracy w jednym z gdyńskich żłobków. 

W nauczaniu najważniejsza jest dla mnie cierpliwość, intuicja oraz budowanie prawdziwych relacji, aby nasze  maluchy, odnosiły wielkie sukcesy. 🙂

Praca z dziećmi przynosi mi wiele radości i spełnienia. Uśmiech na twarzy każdego dziecka, jest dla mnie najlepszym dowodem na to, że to co robię ma sens. 

Pani Sylwia – nauczyciel wychowawca

Jestem urodzoną optymistką, kreatywną i chętną do działania oraz otwartą na to, co niesie ze sobą życie. Nie boję się wyzwań, a postawione cele realizuję przez zaangażowanie, pracowitość oraz dobrą organizację. Odkąd pamiętam dzieci stanowiły ważną cześć mojego życia zarówno w sferze prywatnej jak i zawodowej. Doświadczenie zdobyłam podczas nauki w Wojewódzkim Zespole Szkół Policealnych w Gdynia  na kierunku opiekunka dziecięca, odbywając liczne praktyki z dziećmi w różnym wieku oraz w moim domu rodzinnym. Praca z maluchami przysparza mi mnóstwa pozytywnej energii i emocji. Obserwując dzieci uczę się od nich optymistycznej postawy do świata, czerpiąc inspirację i motywację do działania.

Pani Magda – nauczyciel wychwawca

Jestem absolwentką Szkoły Handlowej. Posiadam certyfikat  opiekuna dziennego. Swoje doświadczenie w opiece nad dziećmi zdobyłam jako wieloletnia niania oraz mama dwójki dzieci. Jestem osobą otwartą, opiekuńczą oraz pozytywnie nastawioną do życia. Praca z dziećmi daje mi wiele radości i satysfakcji. Cieszy mnie obserwowanie ogromnych postępów w ich rozwoju i zdobywanie coraz to nowszych umiejętności.

Monika Chaberska i Magdalena Dobrzyńska – psycholog, trener

Ukończyłyśmy  studia magisterskie na kierunku psychologia  na Uniwersytecie SWPS w Sopocie.

Obecnie pracujemy w duecie prowadząc zajęcia psychoedukacyjne dla dzieci i młodzieży. 

Naszą ideą jest dokształcanie, uświadamianie jak ważne i potrzebne w codziennym życiu są kompetencje miękkie.

Współpracujemy z firmą ODN REWERS, w której prowadzimy szkolenia z umiejętności społecznych dla Nauczycieli na terenie województwa pomorskiego. Dodatkowo współpracujemy z Małopolskim Centrum Profilaktyki – gdzie prowadzimy warsztaty profilaktyczne dla dzieci i młodzieży. Tematy poruszane to: uzależnienia, przemoc i  agresja, oraz propagowanie zdrowego stylu życia.